ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

Правила взаємодії інтернет-магазину і клієнтів інтернет-магазину NOSOVSKI.com (далі по тексту - Правила, Правила взаємодії, Публічний договір) - документ, що визначає порядок купівлі-продажу товарів через інтернет-магазин, відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК), який є публічним договором купівлі-продажу товару та надання послуг, пов'язаних з оформленням покупки і її доставкою, текст якого представлений на веб-сайті інтернет-магазину NOSOVSKI.com за адресою в мережі Інтернет: nosovski.com.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому документі наведені нижче терміни мають таке значення:

Авторизація - вхід в особистий кабінет Клієнта, який полягає у заповненні відповідних полів веб-сторінки шляхом внесення данних, а саме - логіна і пароля зареєстрованих Клієнтів. і натисканні кнопки «Увійти».

Активація - процедура, що здійснюється відповідно до порядку та умов, встановлених цим документом, що передбачає верифікацію даних Клієнта, що дає Користувачеві право і технічну можливість здійснити покупку за допомогою інтернет-магазину.

Акцепт - повне й беззастережне прийняття Користувачем (Клієнтом, Покупцем) умов публічного договору. З моменту прийняття умов Публічного договору інтернет-магазин в особі його власника і Користувач сайту (Клієнт, Покупець) є його Сторонами.

Блокування - дії технічного і організаційного характеру, що здійснюються уповноваженими працівниками інтернет-магазину, спрямовані на обмеження або призупинення можливості Користувача (Клієнта, Покупця) отримувати доступ до сервісів сайту з метою припинення та як превентивних заходів проти правопорушень і порушень даного документа в порядку, встановленому в ньому.

Договір купівлі-продажу Товару (угода) - угода, що укладається за допомогою інтернет-магазину Продавцем і Покупцем, з метою зробити між ними товарно-грошовий обмін. Умови угоди встановлюються цим документом.

Замовлення - оформлений у відповідному порядку запит Покупця на придбання Товарів, обраних в інтернет-магазині, оформлений за допомогою електронної форми на сайті самим Клієнтом або і / або повідомлений по телефону через співробітника Контакт-центру. Підтвердженням факту оформлення Замовлення є присвоєння йому унікального ідентифікаційного номера замовлення.

Інтернет-магазин NOSOVSKI.com (інтернет-магазин) - сайт, який продає товари за допомогою мережі Інтернет

Інформація приватного характеру - персональні дані Клієнта, інформація, що дозволяє, при її використанні окремо або в комбінації з іншого доступною інформацією, ідентифікувати Клієнта

Клієнт - зареєстрований Користувач.

Сторона - Продавець або Покупець згідно укладеній угоді.

Логін авторизації – частина обліковий запис Клієнта і його особистий унікальний ідентифікатор на сайті, і є доступом до Персонального кабінету Клієнта, з можливістю доступу до його особистих знижок або спеціальних пропозицій в інтернет-магазині, а також для інших цілей, зазначених в даному документі.

Промо-код – набір букв та/або цифер, застосований в обліковому записі Клієнта є кодом, що надає право на отриманни знижки на товар або послугу у разі оформлення замовлення в інтернет-магазині.

Публічний договір (Оферта) - публічна пропозиція інтернет-магазину в особі його власника, адресована будь-якій фізичній особі, прийняти і виконувати умови даного документа, які містяться в ньому, включаючи всі його додатки.

Пароль доступу до облікового запису - аналог власноручного підпису Клієнта, який використовується для ідентифікації Клієнта.

Партнер інтернет-магазину - виробник, постачальник і / або ліцензіар товарів і послуг, доступних через інтернет-магазин; компанія, ім'я та логотип яких можуть бути на сторінках інтернет-магазину.

Персональний кабінет Клієнта - електронна сторінка на сайті, яка містить інформацію про персональні дані Клієнта, датою реєстрації, проведених Клієнтом операціях, надані послуги Службою підтримки, придбаних товарах, сумах і оплатах, а також інша інформація.

Покупець - Клієнт, який уклав договір купівлі-продажу Товару шляхом оформлення Замовлення та отримання підтвердження про оформлення Замовлення від Продавця і здійснює покупку Товару або послуги з допомогою інтернет-магазину.

Користувач (потенційний Клієнт) - фізична особа, яка внаслідок переходу за адресою сайту з використанням веб-браузера або будь-який інший програми і / або технічних пристроїв, отримало можливість відображення вмісту веб-сторінок сайту і, в залежності від скоєних ним дій, може набути статусу клієнта і Покупця.

Продавець - інтернет-магазин в особі його Власника.

Реєстрація - процедура створення особистої сторінки Користувача на сайті, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм надає системі необхідну для використання сервісів сайту інформацію. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на сайті інструкціями. Прийняття Користувачем умов цього документа є обов'язковим етапом процедури реєстрації. По завершенню процедури реєстрації Користувач набуває статусу Клієнта.

Сайт - веб-сайт інтернет-магазину https://nosovski.com (далі - Сайт), що представляє собою комунікаційну платформу для розміщення інформації про товари і послуги, умови їх продажу і взаємодії з інтернет-магазином.

Служба Підтримки (Контакт-центр) - співробітники інтернет-магазину (залучені на договірних засадах треті особи), які здійснюють безпосередньо управління сайтом, що виконують технічні, організаційні та інші функції щодо забезпечення функціонування сайту і його сервісів, інформаційну, консультаційну та іншу підтримку користувачів сайту, клієнтів, Покупців.

Власник інтернет-магазину ФОП Мартинова О.С., законний користувач прав інтелектуальної власності торгової марки "NOSOVSKI –Носовські”.

Зміст сайту інтернет-магазину - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних марок (знаків для товарів і послуг), логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного документу, що входіть до складу сайту і інші об'єкти права інтелектуальної власності - все разом і / або окремо, що містяться на сайті інтернет-магазину.

Товар - об'єкт купівлі-продажу (виріб, річ, аксесуар), не вилучений і не обмежений в цивільному обороті, представлений до продажу в інтернет-магазині NOSOVSKI.com, за допомогою розміщення у відповідному розділі інтернет-магазину.

Ціна - встановлена на сайті вартість Товару, дійсна на момент укладання угоди.

Cookies - невеликі файли, які тимчасово зберігаються на жорсткому диску, що дозволяють розпізнати комп'ютер користувача (Клієнта) при подальших відвідинах сайту.

Web beacons - також відомі як single pixel або clear gif technology, або action tags, веб-маяки - електронні зображення, що дозволяють інтернет-магазину вести підрахунок відвідувачів, які звернулися до певної сторінки; використовуються як технологія збору статистичної інформації, можуть бути використані на сайті.

Терміни, що використовуються для позначення функцій сайту, його функціональних елементів, розділів і окремих сервісів використовуються в тому вигляді, в якому вони вжиті в інтерфейсі сайту.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Інтернет-магазин NOSOVSKI.com - зареєстроване в установленому порядку і діє відповідно до законодавства України фізична особа-підприємець Мартинова Олеся Сергіївна, що має юридичну адресу...., та здійснює свою діяльність за допомогою інтернет-ресурсу nosovski.com і супутніх йому сервісів. Дані Правила, що регулюють відносини інтернет-магазину NOSOVSKI.com і Користувача (Клієнта, Покупця) протягом усього періоду надання Послуг та доступу Користувача (Клієнта, Покупця) до особистих сервісів Сайту, відображають взаємні права та обов'язки інтернет-магазину в особі його Власника (Продавця) та Користувача сайту (Клієнта, Покупця) в формі Публічного договору (оферти). Використання сервісів сайту, а також усі відносини між Користувачем (Клієнтом, Покупцем) і інтернет-магазином, пов'язані з використанням сервісів сайту, регулюються цими Правилами. Використовуючи будь-який з сервісів сайту або скориставшись будь-якою його функціональної можливістю, Користувач (Клієнт, Покупець) підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами і всіма іншими умовами, викладеними на сторінках сайту, висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цих Правил, розуміє і приймає умови Публічного договору в повному обсязі без будь-яких винятків і застережень і зобов'язується виконувати їх в повній мірі, а також негайно припинити використання сервісів в разі незгоди з будь-яким з у ловий. Користувач підтверджує, що поінформований щодо поширення умов Правил на всі існуючі на даний момент сервіси сайту, а також на будь-який їхній розвиток і / або додавання нових сервісів. Акцептом (прийняттям) умов Публічного договору вважається факт використання сайту Користувачем, який настає в момент початку такого використання, а саме: переходу Користувачем на його адресу з використанням веб-браузера або будь-який інший програми і / або технічних пристроїв, що дають можливість відображення вмісту веб сторінок сайту. Якщо Користувач (Клієнт, Покупець) з якихось причин не згоден з умовами цих Правил повністю або частково, власник інтернет-магазину NOSOVSKI.com просить його покинути даний сайт. Всі повідомлення, повідомлення, претензії і будь-яка інша кореспонденція, яку направляють один одному Сторонами Публічного договору, вважаються надісланими належним чином в електронній формі за допомогою e-mail повідомлень, а також у формі повідомлень в межах сайту, передбаченим його функціональними особливостями способом (повідомлення форуму, форми зворотного зв'язку, публікації і т.д.). Кореспонденція вважається також спрямованої належним способом, якщо вона спрямована Сторонами в письмовій формі з необхідними реквізитами, в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Власник інтернет-магазину залишає за собою право змінювати ці Правила без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Правил набуває чинності з моменту її розміщення на веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил. Редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою https://nosovski.com/. Весь зміст сайту інтернет-магазину NOSOVSKI.com захищений авторськими правами власника інтернет-магазину і / або третіх осіб, права яких були передані власнику сайту на законних підставах в рамках реалізації даного проекту. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій). При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт є обов'язковим і можлива тільки після попереднього узгодження з власником інтернет-магазину. Центр обслуговування клієнтів знаходиться за адресою: м Київ, вул. Cтаронаводницька, 6Б, оф.354. Номер телефону Контакт-центру - +380504710414

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА І КОРИСТУВАЧА.

Взаємні права та обов'язки відображені і деталізовані в даних Правилах використання. Власник інтернет-магазину рекомендує особам, які не досягли 18 років, утриматися від доступу до персоналізованих сервісів сайту. Інтернет-магазин NOSOVSKI.com не збирає навмисно відомостей, що надійшли від неповнолітніх осіб, включаючи персональні дані, не використовує і не орієнтує зміст сайту на неповнолітніх. Відповідальність за дії неповнолітніх осіб, включаючи придбання ними Товарів інтернет-магазину з використанням сайту, покладається на законних представників неповнолітніх осіб.

Право на користування послугами інтернет-магазину мають фізичні особи, які досягли 18-річного віку і мають повну дієздатність - в тому числі, право укладати договори, які мають юридичну силу, згідно з чинним законодавством України. Для підтвердження статусу Клієнта інтернет-магазину NOSOVSKI.com потрібно заповнити реєстраційну форму. При цьому власник інтернет-магазину залишає за собою право відхилити будь-яку заявку на покупку, здійснити блокування Користувача (Клієнта) без вказівки причин.

Користувач приймає на себе зобов'язання не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що суперечать і порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері права інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи сайту та сервісів сайту. Ніщо в даних Правилах не може розумітися як встановлення між Користувачем (Клієнтом, Покупцем) і інтернет-магазином агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Правилами. З усіх питань щодо інформаційної підтримки Користувач (Клієнт, Покупець) може звертатися в Центр обслуговування Клієнтів або Контакт-центр інтернет-магазину.

КОРИСТУВАЧ (КЛІЄНТ, ПОКУПЕЦЬ) МАЄ ПРАВО:

• отримати доступ до використання сайту після дотримання вимог про реєстрацію;

• користуватися всіма наявними на сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на сайті;

• ставити будь-які питання, що відносяться до послуг інтернет-магазину за реквізитами, які знаходяться в розділі сайту;

• користуватися сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Правилами, і не заборонених законодавством України;

• в будь-який момент зажадати від інтернет-магазину видалення Коду авторизації та / або блокування Особистого кабінету Клієнта на сайті інтернет-магазину на підставі відповідної вимоги, спрямованого власнику інтернет-магазину в письмовому вигляді.

Зобов'язання Користувача при реєстрації:

Для придбання Товару з каталогу інтернет-магазину NOSOVSKI.com на сайті, а також для доступу до персоналізованих сервісів сайту Користувач погоджується надати достовірну і повну інформацію з питань, зазначених при реєстрації, і необхідну для виконання зобов'язань з боку інтернет-магазину щодо придбаного товару та / або доступу до персоналізованих сервісів сайту. Користувач також зобов'язується підтримувати цю інформацію в актуальному стані. У разі надання невірної інформації, або якщо у власника інтернет-магазину є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна і / або недостовірна, власник інтернет-магазину має право блокувати Персональний кабінет Клієнта та / або видалити промо-код/данні програми лояльности і відмовити Користувачеві (Клієнту) в використанні своїх сервісів.

Зобов'язання Користувача при використанні сервісів Сайту Користувач (Клієнт) приймає на себе зобов'язання не використовувати сервіси сайту з метою:

• порушення прав неповнолітніх осіб та / або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;

• обмеження прав меншин;

• видачі себе за іншу людину (реєстрації під чужим ім'ям фізичної особи) та / або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників інтернет-магазину NOSOVSKI.com та співробітників мережі NOSOVSKI;

• введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких Товарів з каталогу інтернет-магазину на сайті; некоректного порівняння Товарів, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються певними Товарами, або засудження таких осіб;

• завантаження контенту, який Користувач (Клієнт) не має права робити доступним за законодавством України або згідно з якими-небудь контрактними відносинами;

• завантаження контенту, який зачіпає і / або містить будь-який патент, торгову марку (знак для товарів і послуг), комерційну таємницю, фірмове найменування, авторські та суміжні з ними права, а так само інші права на результати інтелектуальної діяльності, належать або правомірно використовуються третіми особами;

• завантаження, не дозволеної спеціальним чином рекламної інформації і / або спаму;

• збору і обробки персональних даних, інформації про приватне життя будь-яких осіб;

• порушення нормальної роботи сайту інтернет-магазину NOSOVSKI.com;

• порушення законодавства України та / або міжнародних норм права.

Користувач (Клієнт) приймає на себе зобов'язання не використовувати на сервісах сайту лайливих слів, непристойних і образливих образів, порівнянь і виразів, в тому числі щодо статі, раси, національності, професії, соціальної категорії, віку, мови людини і громадянина, а також щодо організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, офіційних державних символів (прапорів, гербів, гімнів), релігійних символів, об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури).

Користувач (Клієнт) визнає і погоджується, що інтернет-магазин NOSOVSKI.com має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити в розміщенні і / або видалити будь-який контент, доступний через персоналізовані сервіси сайту.

Власник інтернет-магазину категорично забороняє:

• використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту сайту інтернет-магазину;

• порушувати належне функціонування сайту;

• будь-яким способом обходити навігаційну структуру сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного сайту;

• несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на сайті;

• порушувати систему безпеки або аутентифікації на сайті або в будь-якій мережі, яка належить до сайту;

• виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувача сайту;

• використовувати сайт і його зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших фізичних і / або юридичних осіб.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КЛІЄНТА

Клієнт надає свою добровільну згоду на інформування його про всі дії інтернет-магазину, пов'язаних з наданням послуг, в тому числі про статус виконання Замовлення, а також про інші події будь-якого характеру, що відносяться до персоналізованих сервісів сайту. Інформування здійснюється шляхом подання відповідного повідомлення за допомогою електронної пошти та / або SMS-повідомлень та інших повідомлень на мобільний номер телефону, надані Клієнтом в момент реєстрації на сайті. Інтернет-магазин не несе ніякої відповідальності за затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або незбереження будь-яких повідомлень. При цьому інтернет-магазин залишає за собою право повторного направлення будь-якого повідомлення, в разі його неотримання Клієнтом.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ:

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному сайті. Власник інтернет-магазину вживає всіх необхідних заходів і зусилля, щоб забезпечити точність і достовірність на сайті інформації. Всі інформаційні матеріали надаються без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих. Інформація на сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Користувача (Клієнта) отримати оновлення зберігається на сайті інформації.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки відвідувачів сайту, залишені в якості коментарів або оглядів. Думка Власника інтернет-магазину може не збігатися з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. У той же час інтернет-магазин вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство України або норми моралі.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача (Клієнта) щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача (Клієнта).

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з цим сайтом, його використанням або неможливістю використання, не несе відповідальності або зобов'язань за будь-призупинення або припинення роботи функцій і сервісів сайту в результаті власних необережних дій (бездіяльності) або дій (бездіяльності) будь-якої третьої сторони.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з цим сайтом, його використанням або неможливістю використання, не несе відповідальності або зобов'язань за будь-призупинення або припинення роботи функцій і сервісів сайту в результаті власних необережних дій (бездіяльності) або дій (бездіяльності) будь-якої третьої сторони.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне вказівку Користувачем своїх даних при реєстрації Користувача.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе ніякої відповідальності за доступність ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті інтернет-магазину, за їх контент, а також за будь-яку шкоду, зв'язані з використанням Користувачем (Клієнтом) контенту цих ресурсів.

Інтернет-магазин в особі його Власника не відповідає за можливу втрату і / або псування даних, яка може статися через порушення Клієнтом положень цих Правил, а також неправильного доступу і / або використання персоналізованих сервісів сайту, не несе відповідальності за використання Клієнтом або третіми особами шкідливих програмних чи технічних засобів, які можуть вплинути на обладнання в зв'язку з використанням або завантаженням будь-яких матеріалів з сайту, а також за незаконне втручання третіх осіб в інформаці іонні системи.

Відповідальність Власника інтернет-магазину внаслідок використання веб-сайту або в зв'язку з цими Правилами виключається в тій мірі, яка допустима згідно з чинним законодавством України.

РЕЄСТРАЦІЯ, АВТОРІЗАЦІЯ, БЕЗПЕКА.

Реєстрація в інтернет-магазині надає Користувачеві непередаване право користуватися виключно своїми данними для авторизації, данними програми лояльності та/або промо-кодами, які надаються Користувачеві для доступу до персоналізованих сервісів сайту, а також для здійснення покупок з каталогу інтернет-магазину.

Відповідальність за безпеку данних авторизації, а також за використання персоналізованих сервісів інтернет-магазину під авторизацією Користувача (Клієнта) несе Користувач (Клієнт). Користувач самостійно здійснює безпечне завершення роботи під своїм логіном и паролем (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з персоналізованими сервісами сайту і зобов'язується забезпечувати конфіденційність своїх данних авторизації для доступу в персоналізовані сервіси сайту, в тому числі, не передавати особисті данні для авторизації третім особам, а також не отримувати його від третіх осіб.

Користувач (Клієнт) зобов'язаний негайно повідомити інтернет-магазин про будь-які випадки несанкціонованого доступу до данних авторизації та / або про будь-яке порушення безпеки Особисторого кабінету Клієнта на сайті інтернет-магазину.

У разі невикористання Клієнтом доступу до персоналізованих сервісів сайту протягом досить тривалого часу, Інтернет-магазин в особі його Власника залишає за собою право видалити данні для авторизації Клієнта та його особистий кабінет. Визначення достатності неактивними облікового запису в кожному конкретному випадку залишається на розсуд власника інтернет-магазину.

Реєстрація Користувача (присвоєння статусу Клієнта Користувачеві) полягає у вказівці їм обовязкових данних авторизації: вказівка логіна (ним є контактний номер телефону), пароля доступу, опціонально - прізвища, імені та по батькові, контактного e-mail адреси, побажань щодо адреси, на яку можуть бути організовані послуги доставки замовлення Клієнта.

Статус Клієнта присвоюється після внесення Користувачем даних, зазначених в реєстраційній формі і натиснення відповідної кнопки веб-інтерфейсу, за умови, що Користувач поставить позначку навпроти тексту «Я приймаю умови Користувацької Угоди».

Після дій Користувача, описаних в даному розділі Правил, на сайті в автоматичному режимі створюється Особистий кабінет Клієнта, який дозволяє йому почати використання сервісів сайту.

Клієнт зобов'язується вносити зміни в дані, зазначені ним при реєстрації, при кожній їх зміні.

При вході на сайт (для зареєстрованого користувача), автоматично записуються дані, які не є особистою (персональною) інформацією, а саме - тип браузера, кількість відвідувань, середня тривалість відвідування, відвідані сторінки. Ця інформація використовується в якості відповідної реакції з метою удосконалення запиту, вмісту і функціональності сайту. Така інформація може бути в подальшому використана власником інтернет-магазину або передана третім особам, за винятком випадків, коли Користувач направляє запит про припинення такого використання на електронну адресу onlineshop@nosovski.com .

ОТРИМАННЯ ТА ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ПРИВАТНОГО ХАРАКТЕРУ

Інформація, отримана від Користувача до моменту реєстрації, не є особистою, вхід на сайт є анонімним. Як зазначено вище, сервером інтернет-магазину збирається для статистики тільки тип браузера, дані про комп'ютерну і операційну системи, а також ip-адреса. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках даних Правил, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті інтернет-магазину і включають в себе наступну інформацію:

- прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

- контактний телефон Користувача;

- адреса електронної пошти (e-mail);

- адреса доставки товару;

Надання Інтернет-магазину такої інформації здійснюється Користувачем свідомо і виключно добровільно.

Власник сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем. Інформація приватного характеру про Користувача, надана ним при заповненні реєстраційних форм, може бути в будь-який момент змінена або видалена Користувачем (Клієнтом) в Персональному кабінеті.

Інтернет-магазин також може отримувати про Клієнта (Покупця) інформацію приватного характеру від Партнерів або постачальників послуг (наприклад, про факт проведення платежу).

Інформація приватного характеру використовується:

• для реєстрації Користувача на сайті і надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту інтернет-магазину;

• для ідентифікації Клієнта, зареєстрованого на сайті інтернет-магазину, для оформлення замовлення і купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах даного Публічного договору.

• для встановлення з Клієнтом зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробки запитів і заявок, обробки і отримання платежів або повідомлення Клієнта про стан замовлення;

• для визначення місця знаходження Користувача з метою забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;

• з метою надання гарантії або технічної підтримки;

• для здійснення зворотного зв'язку з Клієнтом, надання клієнтської підтримки, оповіщення про зміни в роботі служб інтернет-магазину;

• для надання Клієнту, за його згодою, пропозицій та інформації про акції, новинки інтернет-магазину, рекламних розсилок інтернет-магазину;

• для поліпшення роботи інтернет-магазину, її оцінки та аналізу, підвищення якості відповідних товарів або послуг, накопичення досвіду спілкування з Клієнтами.

 

  Cookies та Web Beacons

Інтернет-магазин використовує cookies виключно в цілях отримання інформації про використання сайту. Дані в файлах cookies анонімні і не містять персональних даних. Технологія web beacons дозволяє власнику інтернет-магазину знати про те, який Користувач (Клієнт) натиснув на ключовий елемент (такий як посилання або графічне зображення) на сайті або електронною поштою інтернет-магазину. Інформація в web beacons анонімна і не містить персональних даних. Користувач може в будь-який момент за допомогою налаштувань браузера відключити cookies / web beacons.

БЕЗПЕКА

Інтернет-магазин в особі його Власника гарантує застосування ряду технологічних, фізичних і адміністративних заходів захисту від несанкціонованого доступу, а також зі зберігання персональних даних та належного використання персональних даних Клієнтів. Зокрема, власник сайту зобов'язується забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Клієнта, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Клієнта, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України та цією Політикою конфіденційності. Власник сайту зобов'язується вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Клієнта згідно з порядком, зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. Власник сайту зобов'язується здійснити блокування персональних даних, що відносяться до певного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Відповідно до правил зберігання та використання особистої інформації доступ до персональних даних зареєстрованих користувачів - Клієнтів інтернет-магазину NOSOVSKI.com обмежений. Доступ до персональних даних Клієнта надається співробітникам Компанії, а також службам доставки з метою виконання завдання з надання товарів і послуг, які взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та зобов'язання про нерозголошення отриманої інформації.

Інформація приватного характеру може бути надана третім особам виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України та / або за згодою Клієнта. Інтернет-магазин залишає за собою право повідомляти відповідним правоохоронним або урядовим органам про будь-яку діяльність, яка, з його точки зору, є протиправною, не інформуючи про це Клієнта.

При оплаті замовлень в інтернет-магазині за допомогою платіжних карт всі операції з ними проводяться банками в спеціальних захищених режимах. Ніяка конфіденційна інформація про банківські картки, крім повідомлення про здійснений платіж, в інтернет-магазин не передається і не може бути передана.

Для захисту конфіденційних відомостей (наприклад, номер рахунку) використовуються стандартні галузеві методи. Клієнт несе відповідальність за прийняття розумних заходів для охорони інформації приватного характеру від несанкціонованого доступу або зловживання, в тому числі, але не обмежуючись, за захист пароля та іншої інформації для доступу. Всі дії, вчинені в системі з використанням аналога власноручного підпису Клієнта, визнаються вчиненими особисто Клієнтом. Внесення змін до персональних даних може бути здійснено виключно з ініціативи та за згодою Клієнта.

ПРОДАЖ ТОВАРУ

Інформація про товар, умови придбання товарів в інтернет-магазині

Товар представлений на сайті через фото-зразки, що є власністю інтернет-магазину. Кожен фото-зразок супроводжується текстовою інформацією: номером моделі, ціною і описом товару. Супроводжує Товар опис на Сайті не претендує на вичерпну інформативність і може містити неточності. Колір товару на картинках максимально наближений до кольору оригіналу (необхідно враховувати, що передача кольору багато в чому залежить від індивідуальних налаштувань монітора). Інтернет-магазин також надає (по телефону, за допомогою електронної пошти) додаткову інформацію, необхідну і достатню з точки зору Покупця для прийняття ним рішення про покупку товару. Зазначена на Сайті ціна товару може бути змінена інтернет-магазином в односторонньому порядку. Товари, які купуються Клієнтом, призначені виключно для особистого використання Клієнтом (не в комерційних цілях!).

Статус «Замовлення прийнято»

Товар і його необхідна кількість резервується за Клієнтом тільки після обробки замовлення інтернет-магазином. У разі редагування Клієнтом складу замовлення до його обробки інтернет-магазином, ціни на Товари, а також наявність Товару в інтернет-магазині, можуть змінюватися. Під редагуванням в даному випадку розуміється додавання / видалення Товару в замовленні в Персональному кабінеті Клієнта. Зміна складу замовлення до його обробки інтернет-магазином узгоджується з Клієнтом по телефону. У разі зміни ціни товару, замовленого Покупцем, інтернет-магазин негайно інформує про це Покупця (по телефону, за допомогою електронної пошти) для отримання підтвердження або анулювання замовлення. При неможливості зв'язатися з Клієнтом протягом 3 (трьох) календарних днів, включаючи дату оформлення замовлення, для його узгодження, замовлення вважається анульованим. Після обробки замовлення інтернет-магазином і підтвердження замовлення, йому присвоюється статус «замовлення прийняте», про що Клієнт повідомляється шляхом направлення підтвердження на e-mail, вказаний при реєстрації користувача і (або) по телефону. Всі зміни складу замовлення, а також всі етапи стану замовлення відображаються в Особистому кабінеті Клієнта після присвоєння статусу «замовлення прийняте». Вся інформація про придбаних Покупцем Товарів також відображається в Персональному кабінеті Клієнта.

Підтвердження Замовлення, сплаченого платіжною карткою або банківським переказом, відбувається тільки після зарахування грошових коштів на рахунок Продавця.

Оплата товару.

Клієнт має можливість придбати Товар в інтернет-магазині, сплативши його наступними способами: готівкою, платіжною карткою, подарункової картою.

Оплата Товару готівкою

Оплата Товару готівкою надається Покупцю при виборі послуг служби доставки, послуг кур’єра інтернет-магазину в містах Дніпро та Київ або в разі самовивозу Товару з магазинів мережі NOSOVSKI.

Оплата Товару платіжною карткою

Інтернет-магазин приймає інтернет-платежі за Товар за допомогою наступних платіжних карт: Visa, MasterCard. Безпека обробки інтернет-платежів гарантується банком-еквайром.

Платіжною карткою можна сплатити Замовлення безпосередньо на сайті інтернет-магазин і у разі самовивозу товару в магазинах мережі NOSOVSKI.

При передачі Товару Покупцеві надається чек.

Доставка товару

Доставка Товару здійснюється на всій території України..

Доставка по місту Києву і в місті Дніпро здійснюється курєрами інтернет-магазину протягом 1-3 календарних днів з моменту підтвердження замовлення. Точна інформація про час і дату здійснення доставки узгоджується з Клієнтом за допомогою електронної або мобільного зв'язку.

Доставка по Україні здійснюється партнером інтернет-магазину - кур'єрською службою протягом 2-7 календарних днів з моменту підтвердження замовлення, в залежності від регіону доставки.

Доставка Товару здійснюється у фірмовій упаковці інтернет-магазину, крім того, упакований Товар з метою додаткового захисту від пошкоджень і попередження доступу до Товару третіх осіб, поміщається в транспортну коробку. В кишеню транспортної коробки поміщаються документи на Товар.

При отриманні Товару Клієнт зобов'язаний перевірити цілісність фірмової транспортної коробки, що свідчить про підтвердження факту, що коробка не була розкрита третіми особами. Крім того, Клієнт зобов'язаний перевірити наявність документів на Товар.

Політика повернення і обміну Товару

Повернення або обмін Товару, а також повернення коштів здійснюється в Центрі обслуговування клієнтів, відповідно до порядку і строків, зазначеними Законом України «Про захист прав споживачів» і цим розділом Правил. Повернення або обмін Товару в місцях, де здійснюється кур'єрська доставка, проводиться кур'єрською службою інтернет-магазину або шляхом звернення Клієнта в Центр обслуговування клієнтів. Повернення або обмін Товару в регіонах з доставкою тільки поштовими відправленнями проводиться за допомогою поштової служби.

Для здійснення повернення або обміну Товару Покупець направляє відповідне письмове звернення до Центру обслуговування клієнтів за адресою м.Київ, вул. Старонаводницька, 6Б, офіс 354. Розгляд заяви проводиться інтернет-магазином протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його отримання.

Повернення грошових коштів здійснюється при наданні Клієнтом паспорта, документів, що підтверджують покупку (касовий чек, видаткова накладна, чек платіжного терміналу, квитанція банку з відміткою про оплату), що повертається Товару, а також заповненого акту повернення товару і заяви на повернення грошових коштів. Повернення грошових коштів за Товар здійснюється виключно способом, застосованим Покупцем при його оплаті.

Відмінність фактичних елементів дизайну, таких як колір, форма або оформлення Товару, від заявлених в описі на сайті, не впливає на його якість і не є порушенням умов Публічного договору. Інтернет-магазин розглядає претензії, пов'язані з неналежною якістю товару, тільки в випадках, коли такий товар містить явний (прихований) виробничий дефект.

Повернення товару належної якості можливе протягом строків, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», якщо товар не був у вживанні, зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також супроводжується документами, виданими разом з товаром при його покупці. Протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту передачі Товару Клієнту (не рахуючи дня покупки) Покупець може повернути товар, якщо він не підійшов Покупцеві за кольором, розміром, фасоном, формою, габаритами, з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, або обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця.

Обмін недефектного Товару проводиться тільки за погодженням з інтернет- магазином і тільки того Товару, що є в наявності. Повернення недефектного Товару можливий тільки в разі, якщо Товар не був у використанні, збережені його споживчі властивості, товарний вигляд, фабричні ярлики, аксесуари і супроводжуючі документи. Покупець зобов'язаний сповістити інтернет-магазин про бажання повернути Товар не пізніше 3 (трьох) днів з моменту отримання Товару. Для обміну Товару необхідно повернути виріб в оригінальній упаковці, яка зберегла товарний вигляд і чек (чек, накладна, чек платіжного терміналу і тп).

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші товари із наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або отримати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж, про що він оповіщається інтернет-магазином.

Перелік товарів належної якості, що не підлягають поверненню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про реалізацію окремих положень Закону України« Про захист прав споживачів »від 19 березня 1994 року № 172.

У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару, або фальсифікації Товару, підтверджених при необхідності експертним висновком, Покупець в порядку та в строки, встановлені законодавством України, має право, на свій розсуд, вимагати від Продавця:

• припинення дії договору і повернення сплаченої за Товар грошової суми;

• заміни на такий же товар, безоплатне усунення недоліків.

Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець на підставі експертного висновку доведе, що дефекти Товару виникли в результаті порушення Покупцем правил використання Товару або умов його зберігання.

Продавець повертає Покупцеві вартість повернутого Товару, не пізніш як через 10 (десять) банківських днів з дня отримання Продавцем письмової заяви Покупця зі усіма супутніми документами, повернутого товару, за умови заповнення повних і коректних даних.

Витрати по кур'єрській доставці товару в разі його обміну або повернення несе Продавець.

Допускається і не є дефектом товару:

• Знос деталей (частин) Товару (вироби), а також його зовнішнього і внутрішнього покриття в процесі експлуатації.

• Усадка або розтягнення матеріалів (тканин) Товару в процесі експлуатації і чищення (прання) в межах норми.

Дефектнимі не можуть вважатися:

• Вироби, що мають сліди порушення експлуатації, в тому числі, але не обмежуючись, розриви, розтягнення, затягування, сліди ударів і механічних пошкоджень: вм'ятини, щербини, дрібні подряпини, сліди деформації, неналежної чистки, інших порушень правильної експлуатації Товару (виробу).

• Пошкодження (зовнішні або внутрішні), викликані будь-яким механічним впливом, застосуванням зовнішньої сили до частин Товару (вироби), тріщини, подряпини, зачепи поверхонь, деформації матеріалів і елементів оздоблення тощо

• Пошкодження Товару (виробів) водою та/або миючими засобами в результаті порушення рекомендацій по догляду.

• Пошкодження внаслідок впливу на Товар (виріб) їдких хімічних речовин або розчинників

• Пошкодження Товару (виробу), пов'язане з випаданням каменів і інших декоративних елементів.

Повернення/обмін неможливий у випадках:

• Порушення правил експлуатації або використання Товару (вироби) не за призначенням.

• Відсутності документів, що підтверджують придбання Товару (вироби).

• Звернення до Центру обслуговування клієнтів після закінчення строків, зазначених вище.

УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Спори, що виникли в результаті порушення (можливого порушення) умов даних Правил, вирішуються шляхом переговорів. Якщо в зазначений спосіб сторони не дійшли згоди, вирішення спору підлягає подальшому розгляду в судовому порядку відповідно до правил підвідомчості і підсудності даної категорії спору і відповідно до чинного законодавства України.